Likwidowanie chwastów preparatem chwastobójczym

Na ten moment rolnictwo nie zna efektywniejszej metody walki z chwastami jak stosowanie oprysku za pomocą herbicydów. Generalnie pojawienie się na rynku ogólnodostępnych środków chwastobójczych było jednym z przełomowych momentów w historii tej gałęzi gospodarki. Wcześniej jakość i skala plonów były w dużej mierze uzależnione od kaprysów natury, ponieważ znane metody walki z chwastami nie były efektywne. Bronowanie czy ręczne wyrywanie szkodników odnosiło skutek jedynie w specyficznych warunkach. Zdołano jednak opracować mieszanki chemiczne, które zastosowane na polu są w stanie skutecznie eliminować chwasty, pozostawiając rośliny uprawne w doskonałej kondycji. Coraz nowocześniejsze opryski udoskonalane są pod kątem ekologii oraz działania ukierunkowanego na poszczególne rodzaje chwastów. Aktualnie dostępne na rynku środki chwastobójcze nie niszczą roślin uprawnych, swoją skuteczność prezentując tylko na gatunkach niepożądanych w uprawie.

nawóz do trawy długodziałający

Techniczną metodą aplikacji środków chwastobójczych na polach jest oprysk mechaniczny z użyciem odpowiedniego sprzętu. W przypadku zbóż ozimych odbywa się on jesienią krótko po wysiewie, a zboża jare opryskuje się wiosną w analogicznym momencie. Bardzo ważny jest właściwy dobór herbicydów, które powinny zwalczać faktycznie występujące w zbożach chwasty. Dowiemy się tego, analizując informacje zamieszczone na opakowaniu przez producenta. Użyteczne będą też wiadomości dostępne w internecie.