Plony zbóż jarych i ozimych

Dla rolnika wysokie plony są doskonałą informacją. Oznaczają bowiem znaczące zyski wynikające z uprawy ziemi, a przecież to jest najważniejsze. Na ten moment dla bardzo wielu gospodarzy właśnie uprawa zbóż stanowi główne źródło dochodu. Odbiorcami zboża są zarówno pośrednicy w obrocie ziarnami, jak też firmy produkcyjne, które skupują zboże bezpośrednio.

W tym drugim wypadku rolnicy mogą z reguły liczyć na bardziej atrakcyjne stawki, ponieważ odpada prowizja dla pośredników. Trzeba jednak zadbać o odpowiednią wysokość plonu, a to bywa wyzwaniem. Mając duże doświadczenie w uprawie ziemi można być spokojnym o to, że rezultaty będą pozytywne, aczkolwiek działania podjęte przez rolników nie zawsze są jedynym czynnikiem decydującym o sukcesie upraw w danym roku. Musimy bowiem pamiętać, że rolnictwo jak żadna inna sfera gospodarki jest w dużym stopniu zależna od obiektywnych czynników pogodowych, na które człowiek nie ma wpływu.

Zła aura może zaszkodzić uprawom, skutkując wymarzaniem roślin lub ich destrukcją w wyniku opadów gradu. Czynniki atmosferyczne mogą odbić się negatywnie zarówno na plonach zbóż ozimych, jak i jarych. Dużym zagrożeniem są również chwasty, których aktywność na polach potrafi przybierać formy zatrważające. Jeśli nie zostaną wdrożone właściwe środki zapobiegawcze, konkurujące ze zbożami szkodniki mogą je wyprzeć i skutkować obumarciem zboża już na wstępnym etapie wegetacji. To poważny problem, więc niezbędne jest stosowanie odpowiednich oprysków w postaci herbicydów.