Środek chwastobójczy na mak polny

Wielu osobom mak polny kojarzy się pozytywnie, jako całkiem ładna roślina, którą spotykamy na łąkach oraz polach. Jednakże to, co dla ludzi z miasta może być miłym dla oka skutkiem działań natury, dla rolników może stanowić poważny problem. Tak się bowiem składa, że mak polny jest w rolnictwie uznawany za groźny chwast i jako taki musi być z całą mocą zwalczany. Jego obecność w Polsce znacząco się zwiększyła w wyniku procesu kompensacji.

Stanowi on poważnego konkurenta dla zbóż ozimych, a także roślin okopowych. Jak wszystkie inne chwasty, mak jest łasy na odżywcze składniki zawarte w glebie. Pobiera z niej duże ilości pierwiastków, które są niezbędne wysianym zbożom do prawidłowego wzrostu. Może zatem skutecznie zatrzymać ich rozwój, co będzie oznaczało znacznie mniejsze plony.

Na tym nie kończy się szkodliwe oddziaływanie maku. Choć tradycyjnie jest on stosowany w ziołolecznictwie oraz w przemyśle kosmetycznym, to ze spożywczego punktu widzenia może być wręcz niebezpieczny, głównie dla zwierząt. Obecność maku polnego w paszy dla bydła może powodować u nich poważne zatrucie. Bywa również, że mak zostaje przetworzony wraz ze zbożem na mąkę, co można łatwo zauważyć.

Mąka zyska czerwonawe lub brązowe zabarwienie, będzie również szybko się psuła. Należy więc zrobić wszystko, aby mak wyeliminować, stosując dostępne na rynku herbicydy.