Stosowanie preparatów chwastobójczych

Na ten moment rynek środków zwalczających chwasty jest bardzo rozbudowany. Dotyczy to większości państw europejskich, w których rolnictwo jest ważnym i silnie rozwiniętym działem gospodarki. Także polscy gospodarze mają dziś swobodny dostęp do różnorodnych preparatów dostosowanych do walki z poszczególnymi typami chwastów. Te dzielą się na wiele grup, z których część jest mniej lub bardziej podatna na oddziaływanie herbicydów. To właśnie są środki chwastobójcze. Należy je stosować w zależności od ilości i rodzaju chwastów, które występują na polu.

Chwasty da się podzielić na kilka grup w zależności od kryterium jakie przyjmiemy. Mamy chwasty wrażliwe, średnio wrażliwe czy odporne, ale również dwu- i jednoliścienne. Okazuje się, że niektóre herbicydy działają wybiórczo i są w stanie eliminować tylko wybrane typy szkodników. Dlatego rolnicy powinni zawsze sięgać po te preparaty, które oferują najszerszy zakres działania. Ważny jest moment, w którym dokonamy oprysku za pomocą specyfiku chwastobójczego.

Eksperci zalecają, aby przeprowadzić kluczowy oprysk jesienią, tuż po wysiewie (dotyczy zbóż ozimych). Można też zastosować oprysk dodatkowy wiosną, aby zyskać pewność, że szkodniki się nie rozwiną. Z kolei zboża jare, które nie zimują, należy opryskać analogicznie tuż po wysiewie – tyle że wiosną. Istotną kwestią jest również pilnowanie proporcji. Roztwór do oprysku musi posiadać odpowiednie stężenie.